Späť na novinky

ROČNE NAKRÁJAJÚ 1,5 MILIARDY PLÁTKOV SALÁMOV, ŠUNIEK A KLOBÁS

20.12.2023

Mecom investuje do nárezových liniek a dnes ich má najmodernejšie v Európe

Rok 2023 bol pre najväčšieho slovenského výrobcu mäsových výrobkov, spoločnosť Mecom Group, rokom masívnych investícií a zvyšovania efektivity. Spoločnosť naďalej znižovala spotrebu energií a ruka v ruke s tým aj svoju uhlíkovú stopu. Po mimoriadne turbulentnom roku 2022, kedy skokovito rástli predovšetkým ceny energií, bol tento rok stabilnejší, avšak silno poznačený prudkým nárastom cien mäsa ako základnej suroviny pre mäsospracujúci priemysel. Ceny dosiahli rekordné hodnoty, najvyššie v histórii nemeckej burzy, kde sa táto komodita obchoduje. Blíži sa koniec roka a to znamená bilancovanie toho, čo bolo a plánovanie toho, čo bude. O tom, aký bol rok 2023 pre Mecom sa rozprávame s generálnym riaditeľom spoločnosti Ladislavom Čechovičom.

Aký bol teda rok 2023 pre Mecom ?

Náročný, ale zároveň stabilnejší ako rok predtým. Interne sme pracovali na viacerých projektoch zameraných na zvyšovanie  efektivity, automatizácie a znižovanie energetických nákladov. Pokračovali sme v tom, čo sme začali ešte v roku 2022, kedy celý podnikateľský sektor v Európe zasiahla vojna na Ukrajine a prudký rast najmä nákladov na energie, a v našom prípade aj nákladov na obalové materiály. V roku 2022 sme teda začali veľmi tvrdo riešiť úsporné opatrenia a pokračovali sme v nich aj v roku 2023. Bol to takisto aj rok investícií, kde celkové investície dosiahli úroveň 9 miliónov eur.

Môžete priblížiť najdôležitejšie projekty ?

V závode v Humennom sme inštalovali fotovoltaické panely s výkonom 400 kW a takisto sme spustili novú 200 kilowattovú kogeneračnú jednotku, kde zachytávame odpadové teplo, ktoré potom ďalej využívame vo výrobe. Zakúpili sme aj krustovače na zvýšenie kvality nárezových výrobkov a takisto aj dve najmodernejšie plnoautomatické nárezové linky, ktoré sú výrazne efektívnejšie.

Takisto sme investovali do nového vozového parku, keďže máme vlastnú dopravu a naše produkty zavážame na priamo našim zákazníkom a odberateľom. Našu flotilu nákladných vozidiel sme kompletne obnovili. Jeden z veľmi dôležitých parametrov pri ich výbere bola spotreba pohonných hmôt, aby sme boli čo najšetrnejší k životnému prostrediu a znižovali našu uhlíkovú stopu. Vďaka tomu ušetríme až 130 ton emisií ročne.

Aký to bol rok z pohľadu produkcie ?

Z pohľadu výsledkov bol rok 2023 pre Mecom úspešný, pretože sme posilnili pozíciu lídra na slovenskom trhu. Sme najväčší producent mäsových výrobkov na Slovensku z hľadiska objemu a objem tržieb v roku 2023 naďalej rástol.

Ako zvláda vaša výroba nárasty produkcie ?

Sme dlhoročný výrobca a aj vďaka kvalitným trhovým dátam sa nám darí predpovedať trendy v odvetví, a podľa toho plánovať investície do výroby jednotlivých segmentov. V roku 2023 sme investovali aj do zvýšenia našich výrobných kapacít, najmä do výroby trvanlivých salám v Humennom a takisto v maďarskej Békéscsabe. Naša produkcia v týchto závodoch bola už na hranici maximálnych kapacít.

Kde predovšetkým vidíte zvýšený dopyt po trvanlivých salámach ?

V 2023 sa nám naďalej zvyšoval podiel exportu na celkových tržbách. To ma veľmi teší, pretože ak sa s našimi výrobkami dokážeme presadiť aj na veľmi náročných a konkurenčných zahraničných trhoch, tak to vnímame ako ocenenie vysokej kvality našich výrobkov.

Medzi naše najvýznamnejšie exportné trhy patrí Nemecko, Veľká Británia a krajiny západnej Európy. Podstatnú časť nášho exportu tvoria trvanlivé salámy. Naďalej pokračujeme v expanzii na britskom trhu, kde sme sa etablovali v gastro segmente a takisto rozširujeme našu spoluprácu aj na priamo s retailom. V Nemecku je to predovšetkým spolupráca s obchodnými sieťami.

Rok 2022 bol pre celý sektor extrémne náročný predovšetkým kvôli výraznému nárastu cien energií ? Aký bol tento vývoj v roku 2023 ?

Videli sme tu určitú stabilizáciu cien energií. Šokové skoky tak, ako boli v roku 2022 sme už nevnímali. To čo sme ale veľmi pocítili v našom segmente bol extrémny nárast cien mäsa, ako základnej suroviny. Cena mäsa na nemeckej burze dosiahla historické maximum na úrovni 2,50 Eur za kilogram. To je historicky najvyššia cena a aj najprudší nárast ceny za kilogram bravčového mäsa odkedy burza funguje. Na porovnanie v januári 2022 to bolo 1,30 Eur za kilogram. Celý rok 2023 sme sa teda pre zmenu pasovali s týmito vysokými cenami suroviny.

Máte za sebou dva veľmi náročné roky, navyše po sebe. Dá sa pri tom všetkom povedať to staré známe, že všetko zlé je na niečo dobré ?

Tá kritická situácia s energiami a potom aj prudký nárast cien mäsa nás prinútili k tomu, aby sme urýchlili naše investície a projekty v energetike s cieľom urýchlene znižovať energetické náklady. Áno dá sa povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. To ťažké obdobie nás vyburcovalo k tomu, aby sme čo najviac znižovali výrobné náklady a to nakoniec pomáha aj životnému prostrediu, pretože máme aj nižšiu uhlíkovú stopu a efektívnejšiu výrobu.

Navyše, investície a zefektívnenie výroby nám výrazne pomohli k tomu, že sme dokázali časť zvýšených nákladov či už za energie, alebo za mäso zvládať bez toho, aby sme ich prenášali do konečných cien výrobkov pre spotrebiteľov.

Akým produktom sa v roku 2023 najviac darilo ?

Okrem suchých salám, ako napríklad Chopok alebo Sitno, sme zaznamenali pozitívny vývoj aj v kategórií párkov. Darilo sa najmä našej vlajkovej lodi Cisárskym párkom a takisto Spišským párkom. Cisárske párky obsahujú až 97 % mäsa, sú to najkvalitnejšie párky v našom portfóliu, pri ktorých zaznamenávame kontinuálny nárast predaja.

Ako sa darilo nárezovým baleným produktom ?

Vnímame dlhodobý trend rastu regálového predaja na úkor toho pultového. Z tohto dôvodu tomu aj prispôsobujeme výrobné kapacity a dnes máme najmodernejšie nárezové linky, na ktorých nakrájame až viac ako 1,5 miliardy plátkov ročne.

Ako ste na tom s produkciou čerstvého mäsa ?

V roku 2023 sme navyšovali aj produkciu v našich rozrábkach. Aktuálne máme dve rozrábky v Humennom aj Lučenci, kde sme rozrábali 1 200 ton bravčových polovíc a stehna mesačne.  

Vzhľadom na tú produkciu, ktorú máme už toto množstvo nie je pre nás postačujúce, a preto budeme rozširovať kapacitu lučeneckej rozrábky o 50 %. Čerstvé mäso má vplyv na zvyšovanie kvality a vysoký kvalitatívny štandard našich výrobkov.

Ako vnímate pohyby na trhu v roku 2023 ?

Tým, že máme k dispozícii sektorové trhové dáta tak vidíme, že trh ako taký klesal v objeme tempom 6,5 až 7 percent. Boli tam pohyby aj medzi jednotlivými produktovými kategóriami výrobkov, a takisto aj v jednotlivých kategóriách. Trhové dáta naznačujú, že nastal posun k výrobkom s nižšou cenou. Vnímame to tak, že vysoká inflácia donútila časť spotrebiteľov robiť zmeny vo svojom nákupnom správaní.

Vidíme tu aj posun v rámci toho, že stále viac tovaru sa predáva v regáloch, a takisto aj pokračujúci rast diskontných reťazcov. Z pohľadu výrobcov tu prichádza k určitej stabilizácii na trhu, kde si najväčší dlhoroční hráči udržiavajú svoje pozície. Nikto zásadný z trhu neodišiel ani nikto zásadný neprišiel.

Ako je na tom celý sektor mäsospracujúceho priemyslu ?

Slovenské mäsospracujúce podniky a celkovo potravinárstvo je dlhodobo finančne podhodnotené. My vidíme, že vlády v okolitých štátoch výrazne viac podporujú domácu produkciu. To je veľmi dôležité aj z pohľadu potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. Napriek tomu, že je tu jednotný trh EÚ tak v prípade akejkoľvek krízy si jednotlivé štáty zatvárajú „potravinové“ hranice, a potom je otázka lokálnej produkcie a lokálneho spracovania veľmi dôležitá. Tu máme my, ako Slovensko, veľký dlh a nevýhodu. Slovenské potravinárstvo má investičný dlh, ktorý sa naakumuloval za posledných 15-20 rokov až na úroveň 1 miliardy Eur.

Ako sa to prejavuje ?

Spracovatelia potravín na slovenskom trhu sú znevýhodňovaní oproti zahraničnej konkurencii. Vidíme, že máme na slovenských pultoch stále vysoký podiel zahraničného mäsa a mäsových výrobkov. Toto je problém, ktorý sa na Slovensku dlhodobo neriešil a novú vládu čaká neľahká úloha systémových opatrení a výziev, ktoré pomôžu tento problém vyriešiť.

Už 2 roky ste súčasťou Smithfield Foods, aké to má benefity ?

To, že Mecom patrí pod svetovú jednotku v oblasti spracovania mäsa má veľa pozitív. Je to určite know-how na úrovni najnovších technológií na spracovanie mäsa, kedy naši kolegovia z našich závodov majú možnosť navštevovať prevádzky v iných štátoch a dokážeme si takto vzájomne odovzdávať skúsenosti. Druhá vec je množstvo investícií. Smithfield Foods je strategický investor a pozerá sa na fungovanie, a pôsobenie z dlhodobého hľadiska. To pre nás znamená, že investujeme aj do technológií a projektov, ktoré často majú aj dlhodobú návratnosť. Treťou vecou sú synergické efekty v rámci skupiny, či už na úrovni nákupu alebo aj predaja a prístup na nové trhy.

Aké máte plány na rok 2024 ?

Chceme naďalej pokračovať v raste, investíciách a v upevňovaní si našej vedúcej pozície na trhu. Budeme takisto pokračovať v rozpracovaných projektoch. Máme pripravenú ďalšiu fotovoltaickú elektráreň s výkonom 1 000 kW, budeme pokračovať aj v rekonštrukciách a budovaní infraštruktúry vo všetkých našich fabrikách. Budeme modernizovať a rozširovať aj nárezové stredisko.

Mecom má tradične veľmi nízku fluktuáciu zamestnancov, máte na to nejaký špeciálny recept ?

Áno, máme na to recept, ale myslím, že nie je nijako špeciálny. Je to ľudský a férový prístup a uvedomenie si toho, že zamestnanci sú kľúčový aspekt nášho podnikania. Vďaka zamestnancom dokážeme vyrábať kvalitne, neustále sa zlepšovať a prekonávať aj ťažké časy. Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci cítili, že nám na nich záleží. Poskytujeme im množstvo benefitov, budeme v nich pokračovať a niektoré budeme aj navyšovať.

Ktoré napríklad ?

Máme veľmi dobré ohlasy napríklad na športové hry. Tie slúžia nielen na to, aby si zamestnanci oddýchli, ale aj na to aby sa upevnili vzťahy medzi kolegami a jednotlivými závodmi, ktoré v skupine máme.

Pravidelne valorizujeme mzdy a vyplácame nadštandardné vianočné bonusy. Naviac máme v zamestnaneckom programe veľmi veľa iných benefitov, ako napríklad mikulášske balíčky pre deti, vitamínové balíčky na podporu zdravia či intervenčné miestnosti v našich závodoch.

Veľmi pozitívne bolo prijaté aj nové parkovisko pre zamestnancov, ktoré sme uviedli do prevádzky v tomto roku a teraz plánujeme zväčšiť jeho plochu o polovicu. Podporujeme aj elektromobilitu a naše nové parkovisko má nabíjacie stojany na elektrobicykle a elektrické kolobežky.