Späť na novinky

ZAMESTNANCI MECOMU V HUMENNOM MAJÚ NOVÉ PARKOVISKO

21.02.2023

Zamestnanci spoločnosti Mecom v Humennom môžu parkovať na novom parkovisku. Má kapacitu 76 parkovacích miest, je osvetlené, má kamerový bezpečnostný systém a nechýbajú ani miesta vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých. Parkovisko spĺňa prísne ekologické požiadavky, pre prípad úniku olejov či motorových palív je jeho súčasťou aj lapač ropných látok.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyriešiť dlhodobý problém parkovania zamestnaneckých motorových vozidiel. Nové parkovisko zvýši bezpečnosť a takisto komfort pre našich pracovníkov. Budú parkovať na kvalitnej spevnenej ploche, ktorá bude čistá a pravidelne udržiavaná, v prípade sneženia je zabezpečené aj pravidelné odpratávanie snehu,“ zhodnotil generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.

Zamestnanecké vozidlá doteraz parkovali na krajnici pozdĺž Poľnej ulice, prípadne na nespevnenej štrkovej ploche pred závodom.

Na vybudovanie parkoviska sme najskôr museli od súkromnej osoby odkúpiť parcelu pred vstupom do závodu, následne sme zabezpečili výstavbu podložia, inštaláciu chráničky existujúceho plynovodného potrubia, vybudovali sme samotnú parkovaciu plochu a priviedli elektriku pre osvetlenie a kamerový systém. Investičné náklady predstavujú asi 150 tisíc Eur,“ pokračuje L. Čechovič.

„Doterajšie státie motorových vozidiel pozdĺž cesty nebolo bezpečné a som vďačný vedeniu spoločnosti Mecom za to, že aj teraz v týchto náročných časoch drahých energií a zdražovania ďalších vstupov investovali nemalé finančné prostriedky do výstavby nového kvalitného parkoviska. Mecom je najväčší zamestnávateľ v Humennom a som presvedčený, že zamestnanci a zároveň obyvatelia mesta tento krok naozaj ocenia,“ zhodnotil primátor mesta Humenné Miloš Meričko.

K parkovisku Mecom ešte v krátkom čase dobuduje aj kryté státie pre bicykle a dobíjaciu stanicu pre kolobežky a elektrobicykle.