Dusena_sunka_NASA_VANICKA_WEB

Naša Slovenská dusená šunka

Nájsť ju ráno v chladničke, je vám pocit nad zlato.

  • 100% slovenské mäso
  • Obsah mäsa 90%
  • Dusená v pare

Dusena_sunka_NASA_OKRASNA_WEB