Späť na novinky

Pomáhame zachraňovať ľudské životy – kvapka krvi

15.10.2021

Ako najväčšiemu výrobcovi mäsových produktov na Slovensku nám záleží na zdraví našich zamestnancov, aj na uzdraveniu chorých v našej spoločnosti, ktorí potrebujú našu pomoc najviac – tí, ktorí čakajú na každú jednu darovanú kvapku krvi. 

Počas mesiaca júl sme ponúkli, ako spoločensky zodpovedná firma, možnosť svojim zamestnanom darovať krv, a to hneď na dvoch miestach – v závode v Lučenci a v závode v Humennom. Zamestnanci neváhali a priestory, kde mohli darovať krv boli plné dobrovoľníkov. Zodpovedným správaním a ľudským gestom takto spoločne zachránili to najcennejšie – ľudské životy. Vďaka 70 úspešným odberom Mecomáci darovali viac ako 30 l krvi.

,,Veľmi si vážim záujem našich zamestnancov, ktorí sa rozhodli darovať krv a nezištne tak pomohli iným obzvlášť v týchto zložitých časoch. Zároveň nám však záleží aj na zdraví našich samotných zamestnancov a všetky podobné aktivity, akým bol aj Deň zdravia v našich závodoch za účelom zlepšenia zdravotnej kondície našich zamestnancov, vnímame ako veľmi dôležité.“

Ladislav Čechovič (CEO)

V spoločnosti sme počas Dňa zdravia v našich závodoch podporili zamestnancov mnohými možnosťami preventívnych vyšetrení, akými boli napríklad diagnostika zdravotného stavu magnetickým kvantovým rezonančným analyzátorom, zmeranie hladiny glukózy a cholesterolu v krvi, BMI, podiel tukov a svalov v tele či zmeranie hladiny krátko a dlhodobého stresu.