Späť na novinky

BRITOM ZACHUTILA SALÁMA Z HUMENNÉHO

21.02.2023

Vyrába sa podľa špeciálnej receptúry a mesačne jej zjedia za kamión

Minulý rok bol pre celý výrobný a podnikateľský sektor, nielen na Slovensku ale aj v celej Európe, mimoriadne náročný. Rýchlo rastúce ceny energií a s tým priamo súvisiaci nárast cien mnohých ďalších dôležitých komodít a vstupov prinášal manažérom a podnikateľom každodennú neistotu. O tom, aký bol rok 2022 pre najväčšieho slovenského výrobcu mäsových výrobkov, ale aj o tom, čo plánujú na rok 2023, sa rozprávame s generálnym riaditeľom spoločnosti Mecom Group Ladislavom Čechovičom.

Aký bol teda rok 2022 pre Mecom?

Veľmi náročný. Ak by som mal povedať jedno slovo, ktoré by ho najviac vystihovalo, bola by to nepredvídateľnosť.

Žili sme vo veľmi turbulentnom období, kedy nepredvídateľne rástli ceny energií  aj cena mäsa. Cena bravčového mäsa sa zvýšila v priebehu niekoľkých týždňov z 1,20 na 1,90 Eur za kilogram. Bol to veľmi prudký a neočakávaný nárast. Okrem toho sme zápasili aj s problémami, ktoré sa týkali celého dodávateľského reťazca – rastúce ceny a predĺžené dodacie lehoty materiálov používaných vo výrobe, obalov, etikiet.

S radosťou však môžem povedať, že sme všetko zvládli a rok 2022 môžem z pohľadu dosiahnutých výsledkov firmy hodnotiť pozitívne.

Pred rokom sa začal vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa premietol do obmedzenej dostupnosti viacerých materiálov a rastu inflácie. Ako  ovplyvnila vojna na Ukrajine Mecom?

Vojna  na Ukrajine sa nás dotýkala veľmi výrazne. Niektoré plastové fólie sa vo veľkom vyrábali na Ukrajine a v dôsledku vojny bola ich výroba utlmená, čím na európskom trhu vznikol ich nedostatok. Mnohí dodávatelia mali v dôsledku vojny problémy s drahými energiami,  vyrábali s vyššími nákladmi. Z tohto pohľadu vojna jednoznačne viedla k rastu cien.

Niektorí výrobcovia mäsových výrobkov sa kvôli prudko rastúcim nákladom dostávali do konfliktov s obchodnými reťazcami. Ako ste na tom boli vy? Darilo sa vám udržať dostupné ceny?

My sme najväčší výrobca mäsových výrobkov na Slovensku a vždy hľadáme s obchodnými partnermi, dodávateľmi aj odberateľmi, spoločnú dohodu.  So všetkými máme korektné obchodné vzťahy, ktoré chceme obojstranne výhodne rozvíjať. Rastúce náklady sme sa snažili v prvom rade kompenzovať hľadaním vlastných úspor, aby sme minimalizovali zvýšenie odbytových cien.  Úsporné kroky, ktoré sme interne postupne prijímali, cielili na zlepšenie výrobnej efektívnosti, lepšiu organizáciu práce a nijakým spôsobom sa nedotkli kvality našich výrobkov. Zachovanie kvalitatívnych štandardov je pre nás úplne prvoradé.

Aké máte plány a očakávania do roku 2023?

Chceme pokračovať v investíciách do modernizácie, zvyšovaní efektívnosti, znižovaní energetickej náročnosti ako aj v rozvoji exportu.

Je export pre Mecom dôležitý a perspektívny? Na ktoré trhy vyvážate najviac?

Naším tradične najsilnejším exportným trhom je Nemecko. V minulom roku sa nám podarilo výrazne zvýšiť aj vývoz do Veľkej Británie, ktorý chceme ďalej rozvíjať.

Prispôsobili ste ponuku výrobkov pre zahraničné trhy? O ktoré výrobky majú v zahraničí najväčší záujem?

Najdôležitejšou produktovou kategóriou pre exportné trhy sú trvanlivé salámy a klobásy. Do Nemecka vyvážame hlavne trvanlivé salámy. Vo Veľkej Británii sa nám darí dodávať priamo do obchodných reťazcov, vyvážame sem šunku z Humenného a trvanlivé klobásy z našich maďarských závodov. Naviac sme v Británii začali byť aktívni aj v gastrosegmente a vyvinuli sme salámu na výrobu pizze, ktorú dodávame natenko nakrájanú v špeciálnom gastrobalení.

Plánujete rozšíriť portfólio o nové výrobky? Na aké novinky sa môžu tešiť slovenskí zákazníci?

Naším cieľom je uviesť na trh nové druhy šuniek aj trvanlivých salám s novým chuťovým profilom. Chceme uspokojiť potreby konzumentov, ktorí uprednostňujú kvalitné a chutné mäsové výrobky, vyrobené modernými technológiami. Súčasne s rozšírením portfólia plánujeme investovať aj do rozšírenia kapacít sušiarenských komôr pre trvanlivé salámy v Humennom, ktoré aktuálne využívame na 100%. Trvanlivé tepelne neopracované salámy sú pre nás najdôležitejšou kategóriou na domácom trhu.

Prečo práve trvanlivé salámy?

Výroba trvanlivých salám je najnáročnejšia spomedzi všetkých kategórií. Šunku a párky je možné vyrobiť aj s menšou investíciou, jednoduchším technologickým procesom. Na výrobu trvanlivej salámy je potrebné náročnejšie technologické vybavenie, udiarenská komora, sušiarenská komora, špeciálne riadiace programy, kvalitne vyškolení ľudia, oveľa viac energie a celý proces trvá najmenej mesiac.

Aký vývoj očakávate na trhu vstupov? Bude dostatok mäsa? Aké budú jeho ceny?

Celková produkcia mäsa v Európe klesá a očakávame, že jeho cena bude aj v tomto roku narastať. Naviac, súčasná odbytová cena bravčového mäsa nie je pre farmárov trvalo udržateľná vzhľadom na vysoké ceny obilnín v kŕmnych zmesiach. Pre konečné ceny bude veľmi dôležitý aj ďalší vývoj cien energií a ako ich vláda dokáže zastropovať pre priemyselné podniky. V Mecome máme pre rok 2023 zazmluvnenú značnú časť energií, plynu aj elektriny, a zvyšné energie budeme nakupovať na spotovom trhu. 

Viaceré spoločnosti avizovali investície do nových technológií, ktorými ušetria energiu. Bude aj Mecom v roku 2023 investovať do znižovania energetickej náročnosti a do ekológie?

Áno, samozrejme. Už sme avizovali významné investície do moderných technológií s nižšou spotrebou a vyššou účinnosťou. Plánujeme inštalovať aj fotovoltaické panely, nové elektromotory s frekvenčnými meničmi či novú kogeneračnú jednotku. To všetko bude znamenať úsporu energií a nižšiu uhlíkovú stopu. Ekológiu berieme v Mecome dlhodobo veľmi vážne.

Budete investovať do rozvoja pracovných podmienok zamestnancov?

Hoci nás čaká náročný rok, naďalej budeme zamestnancom poskytovať všetky benefity. V Humennom pripravujeme aj nové moderné parkovisko, aby sme zamestnancom zvýšili komfort a bezpečnosť dopravy do zamestnania.

Minulý rok bol ťažký a z ťažkých rokov sa vždy niečo naučíme. Čo sa naučil Mecom?

Potvrdilo sa nám to, čo sme dlho vedeli a čo sa aj snažím presadzovať: najdôležitejší pre spoločnosť sú ľudia a komunikácia medzi nimi. V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby mali manažéri ľudský prístup k zamestnancom a aby dokázali vnímať aj ich ľudské potreby. Ľudia chcú vidieť, že ich líder im rozumie. Pomáha nám to stabilizovať tím a kvalitných ľudí udržať v spoločnosti. Ak by sme nemali dobré vzájomné vzťahy a kvalitných zamestnancov, Mecom by nedokázal zvládnuť tak ťažký minulý rok. Som presvedčený, že profesionalita a lojalita  každého z nás bude rozhodujúca pre úspech aj v tomto roku.