Späť na články

VYMENILI SME VOZOVÝ PARK

16.10.2021

V roku 2017 sme kúpili 51 nových áut do 18 ton s menšou spotrebou paliva. Za každý rok od výmeny sme tak usporili 108 650 l nafty. Toľko spotrebuje lokomotíva na 32 000 km, čo je 76 ciest Bratislava – Košice. Znížili sme tak uhlíkovú stopu o 327 600 kg CO2.

Výmena pre nás bola dôležitá predovšetkým z hľadiska znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie v mnohých ohľadoch. Nejde len o samotné zníženie spotreby, ale aj o ďalšie faktory, ako je hluk alebo vypúšťanie emisií z motorov do ovzdušia. 108 605 l nafty, ktoré sme takto doposiaľ ušetrili, znamená tiež úsporu 94 455 kg ropy potrebnej na jej výrobu a činnosti s tým spojené. 

Zníženie spotreby palív je pre nás výzvou aj v ďalších činnostiach, a preto prichádzame s ďalšími nápadmi, ako na to. 

Naša vízia do budúcnosti je napríklad aspoň 1× mesačne vymeniť cestu autom do práce za bicykel alebo využitie možnosti zdieľaných ciest vozidlom do zamestnania, čím by sme spojili napr. štyri cesty do jednej.  

Veríme, že nielen veľké, ale aj malé kroky sa počítajú.