˟

Štatút súťaže - VEĽKÁ SÚŤAŽ

Štatút súťaže - VEĽKÁ SÚŤAŽ – NAŠA SLOVENSKÁ Vážime si našich zákazníkov a to doslova.“

1. Účel súťaže, organizátor súťaže, účastníci

1.1  Názov súťaže je „VEĽKÁ SÚŤAŽ – NAŠA SLOVENSKÁ Vážime si našich zákazníkov a to doslova.“